از آنجا که سرویس بهداشتی یک مکان مرطوب است دستگیره درب آن باید از مقاومت مناسبی در برابر رطوبت برخوردار باشد و آبکاری آن مانع رسیدن رطوبت به قسمت فلزی دستگیره و زنگ زدن آن شود. همچنین برای هتل ها و اماکن خاص دستگیره های سرویس بهداشتی با طرح هایی خاص تولید شده اند.