انتخاب دستگیره

دستگیره درب با وجود کوچکی اندازه، عنصر بسیار مهمی است که تقریبا با نگاه اول خود را نشان می دهد و در زیبایی و کارایی درب اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین می توان گفت دستگیره ها در عین حال که یک عنصر دکوراتیو هستند نقش عملکردی مهمی نیز دارند.

از آنجا که دستگیره ها ویژگی ها و انواع مختلف دارند، بررسی و هماهنگی آن با دکوراسیون نیازمند اطلاعات کافی در مورد تمامی این ویژگی ها است.