“گرد هم آمدن آغاز کار است. کنار هم باقی ماندن پیشرفت است. کار با گروه موفق است .” هنری فورد

دیاکو افراد متخصص را گرد هم آورده است تا در کنار یکدیگر پیشرفت سازمانی داشته باشند و آغازگر فعالیتی باشند که رضایت را برای مشتریان ارجمند به همراه می آورد.

Product DIYAKO

آقای علی الله یاری

کارشناس فنی و خدمات پس از فروش
Product DIYAKO

آقای امیر فکور

کارشناس فروش
Product DIYAKO

خانم مروارید رضایی منش

کارشناس ارتباط با مشتریان
Product DIYAKO

آقای آرمان نکوروح

بنیان گذار و مدیرعامل