“گرد هم آمدن آغاز کار است. کنار هم باقی ماندن پیشرفت است. کار با گروه موفق است”

هنری فورد

دیاکو افراد متخصص را گرد هم آورده است تا در کنار یکدیگر پیشرفت سازمانی داشته باشند و آغازگر فعالیتی باشند که رضایت را برای مشتریان ارجمند به همراه می آورد.

آقای علی الله یاری

کارشناس فنی و خدمات پس از فروش

آقای امیر فکور

کارشناس فروش

خانم مروارید رضایی منش

کارشناس ارتباط با مشتریان

آقای آرمان نکوروح

بنیان گذار و مدیرعامل